top of page

Általános Szerződési feltételek

Üzletszabályzat

 

A vásárlási szerződés Hamperger Gábor Egyéni Vállalkozó által üzemeltetett Csemetekucko.hu Online Áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének leadásával Hamperger Gábor Egyéni vállalkozó vásárlója lesz. Kérjük olvassa el feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el az alábbi dokumentumot. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll!

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Csemetekuckó Webáruház általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

1. Általános tudnivalók

A Csemetekuckó Online Áruház (továbbiakban Áruház) gyermek textíliák és ruházati termékek készítésével és forgalmazásával foglalkozik. Az Áruházon keresztül történt elektronikus rendeléssel az alább leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Áruház és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban vásárló) között.

A vásárló a rendelés adatait összesítő „Rendelés megerősítése” oldalon a „Tovább” gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. Az Áruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a http://www.csemetekucko.hu webcímen.

2. A szerződő felek azonosítása

2. 1. Az eladó

A www.csemetekucko.hu online áruházat Hamperger Gábor működteti.

Székhely: 8100 Munkácsy M. u. 109

Adószám: 67687345-1-39

Nyilvántartási szám: 50603897

Szerződés nyelve: Magyar

Ügyfélszolgálat: 8100 Munkácsy M. u. 109

Telefonszám: (70) 670 0994

E-mail: csemetekucko@gmail.com

 

2.2. A vásárló

Az Áruházban csak regisztrált, illetve vendég vásárlók vásárolhatnak. Amennyiben a vásárló korábban nem regisztrálta még magát az Áruházban, a rendelés jóváhagyása előtt a szállításhoz szükséges űrlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait. Az Áruház a regisztrációs adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. Bármelyik adatlapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és az Áruház semmilyen felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

3. Termékek és árak

Az Áruház gyermek textíliák és ruházati termékek készítésével és forgalmazásával foglalkozik, melyek minőségéért cég vállalja a felelőséget. A termékeket sértetlenül adjuk fel a címzettnek. Ha a megrendelt árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, akkor azt Hamperger Gábor Egyéni Vállalkozó 8 (a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló jogszabály 4. § (2) bek. szerint max. 15) munkanapon belül díjmentesen kicseréli. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikkhez tartozó információs oldalon tudhatja meg.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A termék vételára és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett és a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A megrendelt áru ellenértékét (az áru vételára, csomagolási költsége, szállítási díja) a vásárló utánvéttel, a Gls futárszolgálat alkalmazottjának az áru átvételekor vagy előzetes átutalással tudja kifizetni.

4. Rendelés

Az Áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja a vásárlási szerződést és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, valamint tisztában van a rendelés menetével. Vásárló vállalja, hogy gondoskodik az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről. Az Áruház rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a vásárló által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 12 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő napon kerül feldolgozásra. A rendelések leadása után e-mailben igazoljuk vissza a megrendelés beérkezését. Amennyiben nem kapott visszaigazolást, keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

A megrendelések átlagos teljesítési ideje átlagosan 3 munkanap, de ez egyedi esetben ettől eltérhet. A rendelés mentéről a Használati szabályzat c. részben tájékozódhat.

5. Szállítási feltételek

A megrendelt áru kiszállítását a Gls futárszolgálat végzi a vásárló által megadott címre. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, úgy a futár egy telefonos egyeztetést követően pár napon belül ismételten megpróbálkozik a kézbesítéssel. Amennyiben a kézbesítés a második alkalommal is sikertelen, a Gls a "Vissza a feladónak" jelöléssel visszajuttatja a csomagot az Áruháznak. Ezt követően ismételt kézbesítésre csak újabb szállítási díj felszámolásával van lehetőség. Ilyen esetekben Ügyfélszolgálatunkon személyes átvételre is lehetőséget biztosítunk.

A szállítási feltételekről a Szállítás és garancia részben tájékozódhat.

6. Az elállás joga

A megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül a vásárlónak joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben Hamperger Gábor köteles a vásárló által kifizetett vételárat visszatéríteni legkésőbb az elállást, illetve az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, továbbá a vásárló viseli az áru visszaszolgáltatásának költségeit. Az előzőekben írt elállási jogot nem jogosult a vásárló gyakorolni, amennyiben a megrendelt áru csomagolását felbontotta.

Ha a megrendelt árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, akkor azt az Áruház 8 napon belül díjmentesen kicseréli.

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a Vásárló 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

Ismertető a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletből: A Vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja:

• A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig

•Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig

• Ha a törvényi előírás szerinti írásbeli megerősítés kézhezvétele, annak ismertetésére a termék kézhezvételének napjától, vagy a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, abban az esetben attól az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.

• Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

• Hamperger Gábor Egyéni Vállalkozó a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.

• A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

• A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

  • Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

A termék visszaérkezését követő harminc napon Hamperger Gábor Egyéni Vállalkozó a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (Egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

bottom of page